JACCネット

JA全農が提供する畜産総合情報サイトです。

会員ログイン

ログインID

パスワード

サイト内検索

福島県家畜市場 出場頭数一覧表

福島市場 TOPへ


190806.xls
198 KB


 
成績情報


2019年8月6日 種雄牛別出場頭数一覧表(福島 1日目)
(単位:頭)
種雄牛名 去勢  種雄牛名 去勢
諒太郎 27 41 68  多久実 2  2
美津照重 29 32 61  光福久 2  2
美国桜 14 24 38  菊花国 1  1
幸紀雄 15 20 35  茂久桜  1 1
隆之国 10 20 30  寿勝平  1 1
光平照 9 4 13  葉山桜 1  1
高百合 3 6 9  平茂晴 1  1
福増 3 5 8  登美貴  1 1
聖香藤 4 2 6  百合茂 1  1
本富士 1 5 6  安平幸 1  1
勝忠安福 5 1 6  花之国  1 1
実有貴 2 4 6  美津安照  1 1
福華1 2 3 5  好平茂 1  1
美津百合 2 3 5  久富福  1 1
芳之国 3 1 4  幸忠栄  1 1
華春久 1 3 4  福忠勝 1  1
安福久 1 2 3  秋忠平  1 1
百合勝安 2 1 3  茂勝朗  1 1
百合久 2 1 3  梅栄福 1  1
勝茂久 1 2 3  若百合  1 1
勝乃幸 1 2 3  忠久勝 1  1
喜多平茂  2 2  久百合 1  1
勝早桜5 1 1 2  礼美茂 1  1
茂晴花  2 2  福之姫  1 1
第1花藤  2 2  光彦 1  1
百合芳 1 1 2  花国白清  1 1
勝忠平 1 1 2  夏百合  1 1
直太郎 1 1 2  美津忠 1  1
徳久福 1 1 2  隆富志  1 1
茂洋美 2  2  久福久 1  1
福乃百合 1 1 2  元白鵬  1 1
         合計 163 209 372

 


190807.xls
168 KB


 

2019年8月7日 種雄牛別出場頭数一覧表(福島 2日目)
(単位:頭)
種雄牛名 去勢  種雄牛名 去勢
諒太郎 23 24 47  若百合 1 1 2
隆之国 23 21 44  実有貴 1 1 2
美津照重 21 23 44  第1花国 1  1
美国桜 7 23 30  北乃大福  1 1
幸紀雄 8 14 22  喜多平茂  1 1
福増 8 4 12  福華1 1  1
芳之国 9 2 11  晴茂平  1 1
多久実 3 6 9  茂晴花 1  1
光平照 3 4 7  百合茂  1 1
勝早桜5 4 1 5  花之国  1 1
第1花藤 2 3 5  花国安福  1 1
本富士 2 3 5  好平茂 1  1
勝忠安福 2 2 4  第1花桜  1 1
茂久桜  3 3  直太郎 1  1
百合芳  3 3  百合白清2  1 1
高百合 1 2 3  夏秋花 1  1
百合久 2 1 3  茂勝朗 1  1
聖香藤 2 1 3  勝茂久  1 1
北平安 1 1 2  福乃百合 1  1
第1花福 1 1 2  礼美茂 1  1
安福久  2 2  花洋  1 1
美津百合  2 2  福之姫 1  1
金太郎3 1 1 2  光彦  1 1
秋忠平  2 2  夏百合 1  1
凛斗福  2 2  華春久  1 1
梅栄福 1 1 2  紀多福  1 1
         合計 137 167 304

HOME

Copyright(C) 2010. Z-BS. All rights reserved.